Zkušební laboratoř pitných, povrchových a odpadních vod

Vedoucí laboratoře: Ing. David Kunický

Manažer jakosti: Zuzana Chudá

Laborantka: Tereza Kunická, Zuzana Chudá

Technik, vzorkař: Ladislav Průša

Společnost EKO-VAK s. r. o. je držitelem Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 500 vydaného Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB. Na základě vydaného Osvědčení zajišťujeme akreditované odběry vod a akreditované chemické analýzy vod ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018.

Seznam zkušebních metod.

Pokyny k odběru a uchovávání vzorků pitných vod.

Pokyny k odběru a uchovávání vzorků povrchových a odpadních vod.

Základní ceník laboratorních prací je k dispozici na vyžádání zákazníka na tel.: 722 917 545.

Provozní doba zkušební laboratoře: Po – Čt 7:30-15:30, Pá 7:30 – 11:30

Pitná voda

 

Odpadní voda

  • Analýzy odpadních vod pro účely sledování plnění emisních limitů čisticích zařízení, sledování zatížení čisticích zařízení, dodržování podmínek kanalizačních řádů a jiné v rozsahu základního chemického rozboru odpadních vod, kovů a dalších speciálních analýz dle požadavků zákazníků.

 

Povrchová voda

  • Analýzy povrchových vod pro účely hodnocení čistoty vod, hodnocení ovlivnění recipientů a jiné v rozsahu základního chemického rozboru, kovů a dalších speciálních analýz dle individuálních požadavků zákazníků.

 

Odpady

  • Vzorkování odpadů odborně způsobilou osobou a zajištění chemických analýz odpadů (vodných výluhů apod.) dle požadavků zákazníků.

Vzhledem k systému managementu společnosti a její organizační struktuře jsme schopni nabídnout vzorkovací a analytické práce ve velké flexibilitě s použitím moderního vzorkovacího a analytického vybavení s individuálním přístupem k zákazníkovi. Služby nabízíme za výhodných cenových podmínek v porovnání s ostatními laboratořemi na trhu včetně odborného poradenského servisu ve věci naměřených hodnot.

Snižte své náklady na vzorkovací a analytické práce a kontaktujte nás pro vytvoření individuální nabídky na míru a zajištění kvalitního servisu v této oblasti.