Společnost EKO-VAK s. r. o. je spolehlivým dodavatelem v oblasti provozování vodovodů, úpraven vod, kanalizací, čistíren odpadních vod  a ostatních vodohospodářských zařízení v komunální i průmyslové oblasti.

Zároveň zajišťujeme odborné poradenství v oboru provozování vodovodů a kanalizací, úpravy a čištění vody a poskytujeme služby akreditované laboratoře na úseku pitných, povrchových a odpadních vod.