Odpady

 • Zajišťujeme služby dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poradenská činnost při nakládání s odpady.
 • Výkon funkce odpovědného zástupce pro nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13, H14)
 • Odběry vzorků odpadů odborně způsobilou osobou.
 • Management provozů zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů včetně zajištění povolení k provozování těchto zařízení.
 • Zpracování zákonných hlášení, provozních řádů a plánů odpadového hospodářství. Vedení provozní evidence odpadů.
 • Výkon funkce externího odpadového hospodáře podniku.
 • Zpracování zákonných hlášení a přiznání prostřednictvím ISPOP.
 • Zajišťujeme služby dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poradenská činnost při nakládání s odpady.
 • Výkon funkce odpovědného zástupce pro nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13, H14)
 • Odběry vzorků odpadů odborně způsobilou osobou.
 • Management provozů zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů včetně zajištění povolení k provozování těchto zařízení.
 • Zpracování zákonných hlášení, provozních řádů a plánů odpadového hospodářství. Vedení provozní evidence odpadů.
 • Výkon funkce externího odpadového hospodáře podniku.
 • Zpracování zákonných hlášení a přiznání prostřednictvím ISPOP.

Ovzduší

 • Zajištění služeb dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajištění autorizovaného měření pachových látek.
 • Vypracování provozního řádu středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Vedení provozní evidence dle zákona.
 • Zpracování zákonných hlášení a přiznání prostřednictvím ISPOP.