Společnost EKO-VAK s. r. o. vznikla v roce 2010 navázáním na podnikatelskou činnost fyzické osoby jednatele společnosti Ing. Davida Kunického poskytujícího vodohospodářské služby od roku 2002 a s praxí v oboru od roku 1997.

Poskytujeme služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací a další odborné služby na úseku vodního hospodářství na úrovni obcí, měst a průmyslových podniků.

Samosprávě měst a obcí, které provozují, vodohospodářskou infrastrukturu ve svém vlastnictví ve smíšeném modelu provozování jsme schopni vytvořit odborné zázemí pro provozování ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích formou odborného zástupce, technologického dozoru a dalších forem odborné technické pomoci. Služby provozování vodovodů a kanalizací nabízíme i v oddílném modelu provozování.

Jsme držiteli Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 500 vydaného Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB pro akreditované odběry a analýzy pitných, povrchových a odpadních vod a držiteli pověření Ministerstva životního prostředí k provádění technických revizí vodních děl.